Optymalizacja procesu sprzedaży jako klucz do osiągnięcia profitów w firmie

Komercjalizację należy uznać za sytuację korzystną z perspektywy przedstawicieli handlowych. Większy konsumpcjonizm ułatwia znalezienie grupy docelowej. Dostęp do klienta nie ogranicza się wyłącznie do spotkań bezpośrednich, ale nadal są one pożądanym elementem pracy. Stały kontakt i dbałość o konsumenta to coś, co w dłuższej perspektywie tworzy renomę firmy, a także zwiększa ogólne zyski. Z tego powodu tak ważną rolę w XXI wieku zajmują procesy optymalizacyjne. Pozornie zwyczajne planowanie tras może prowadzić do bardziej efektywnej sprzedaży. W jaki sposób zaimplementować tego typu działania, aby były skuteczne?

Programy planistyczne

Optymalizacja tras przejazdu wydaję się zadaniem prostym. Wiele osób pomyśli, że do tego typu działań wystarczy zwyczajny GPS. Będą jednak w błędzie. To proces o wiele bardziej złożony, składający się z wielu wymagań oraz ograniczeń.

Odpowiedni program do planowania trasy musi uwzględniać podstawowe czynniki. Zaliczyć do nich powinno się:

  • potrzeby konsumenta (jego dostępność czasową, miejsce przebywania oraz częstotliwość kontaktu),
  • możliwości przedstawiciela handlowego (czas pracy, prędkość przemieszczania się oraz odpowiednie ułożenie grafiku wraz z niezbędnymi przerwami),
  • dobór planu przejazdu (oznaczenie odbiorców kluczowych oraz wykonanie możliwie minimalnej liczby kilometrów),
  • maksymalizację liczby odwiedzonych klientów oraz umiejętne planowanie trasy przejazdu pod kątem zdarzeń drogowych (korki, ale również roboty drogowe).

Jak działa program optymalizacyjny ?

Na rynku można znaleźć wiele usług, które różni chociażby: stopień zaawansowania przy użytkowaniu, cena implementacji i ogólne możliwości. Do opisania ogólnego schematu działania posłuży program route.plus. Zaawansowane narzędzie, które pozwala na tworzenie sieci odbiorców i w konsekwencji pomagające w sprawnym zarządzaniu pracownikami.
 
Optymalizacja trasy przejazdu rozpoczyna się od analizy danych wejściowych. W tym celu trzeba stworzyć sieć klientów oraz umiejętnie uzupełnić ich dane kontaktowe. Przedstawiciel handlowy z reguły porusza się po określonym terytorium. W jego granicach następuje optymalizacja właściwa po podaniu podstawowych parametrów. Wśród tych ostatnich należy wymienić również adres biura oraz miejsce zamieszkania przedstawiciela handlowego. Istotne jest także nadanie rangi poszczególnym odbiorcom, jeżeli zakłada to struktura sprzedażowa firmy.

 

 

Na tym etapie należy się skupić na ograniczeniach. Route.plus do tej grupy zalicza m.in.: dzienny czas pracy przedstawiciela, maksymalną dzienną liczbę klientów, ogólny czas trwania pojedynczej wizyty oraz przerwy regeneracyjne. Lista ta jest dłuższa, ale personalizacja następuje po zakupie konkretnego oprogramowania.

Optymalizacja trasy wymaga bowiem indywidualnego podejścia do klienta. Właściciel konkretnej firmy najlepiej zna” mocne strony swoich pracowników, ich możliwości geolokalizacyjne oraz ogólne priorytety sprzedażowe. Route.plus jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do planowania, ale nie jedynym dostępnym na rynku. Decyzję o potrzebie zakupu oprogramowań optymalizacyjnych należy podjąć w oparciu o bilans potencjalnych zysków i strat.